«

»

cze 26

NOWY ZARZĄD PTTK O/CHORZÓW

Dnia 21 czerwca 2022r. w naszym oddziale odbyły się wybory nowego zarządu oddziału. Głosami delegatów w skład zarządu zostali wybrani:

1. Tomasz Zocłoński – prezes

2. Piotr Hadaś – wiceprezes

3. Jacek Nowok – wiceprezes

4. Agnieszka Hornik-Dziambor – skarbnik

5. Aleksandra Osadnik-Zocłońska – sekretarz