Koło Miejskie


Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego

Oddziału PTTK w Chorzowie

Zarząd Koła Miejskiego Oddziału PTTK w Chorzowie zgodnie z § 2 punk 3 oraz z § 4 ust 3-4 „Ordynacji Wyborczej”.

zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Miejskiego Oddziału PTTK w Chorzowie. Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału PTTK w Chorzowie przy ulicy Floriańskiej 42/1

w dniu 14 grudnia 2016 r., o godzinie 16:30

(w drugim terminie o godzinie 17:00 w dniu 14 .12. 2016 r. również w siedzibie Oddziału PTTK).

Informacje dodatkowe

Zgodnie z § 3, ust. 1 „Ordynacji Wyborczej” prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Koła z głosem decydującym, mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK.

W związku z powyższym uczestnicy Walnego Zebrania Koła przy podpisywaniu listy obecności winni okazać legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2016.

 

pliki do pobrania

Regulamin_Zjazd Koła Miejskiego_2016

Porządek Obrad_Koło Miejskie_14.12.2016

zgloszenia_kandydata_delegat_kolo_klub

zgloszenia_kandydata_wladz_kolo_klub


Nowy skład Zarządu Koła Miejskiego wybrany podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 14.12.2016 r.

 

1 Adam Lapski Prezes Koła Miejskiego
2 Danuta Sokal Sekretarz Koła Miejskiego
3 Piotr Hadaś Skarbnik Koła Miejskiego
4 Kazimierz Szymczak Członek Koła Miejskiego
5 Rafał Nalepa Członek Koła Miejskiego