Władze oddziału


Władze Oddziału

Zocłoński Tomasz                           Prezes Zarządu Oddziału – (nr tel. 501-171-373)

Hadaś Piotr                                     Wiceprezes Zarządu Oddziału

Janusz Lauer                                   Członek Zarządu Oddziału

Osadnik Aleksandra-Zocłońska     Sekretarz Zarządu Oddziału

Agnieszka Hornik-Dziambor          Skarbnik Oddziału

 

Sąd Koleżeński

Buszydlik Jerzy                         Przewodniczący 

Pucia Adam                               Członek Sądu

Lapski Adam                               Członek Sądu

 

 

Komisja Rewizyjna

Mirosław Majewski             Przewodniczący

Bąkowski Marek                  Członek Komisji

Lauer Danuta                       Członek Komisji