Przewodnik Opowiada „Amerykańska autostrada 66” – CHCK 23.03.2015