Koło Przewodników Turystycznych im. Augusta Czarnynogi


           Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Przewodników
im. Augusta Czarnynogi
Oddziału PTTK w Chorzowie

Zarząd Koła Przewodników im. Augusta Czarnynogi Oddziału PTTK w Chorzowie zgodnie z § 2 punk 3 oraz z § 4 ust 3-4 „Ordynacji Wyborczej”.

zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału PTTK w Chorzowie przy ulicy Floriańskiej 42/1

w dniu 8 grudnia 2016 o godzinie 17:00

(w drugim terminie o godzinie 17:30 w dniu 8 .12. 2016 również w siedzibie Oddziału PTTK).

 Informacje dodatkowe

Zgodnie z § 3, ust. 1 „Ordynacji Wyborczej” prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Koła z głosem decydującym, mają wszyscy członkowie danej jednostki, którzy okażą się ważną legitymacją członka PTTK.

W związku z powyższym uczestnicy Walnego Zebrania Koła przy podpisywaniu listy obecności winni okazać legitymację członka PTTK z opłaconą składką członkowską za rok 2016.

                 

pliki do pobrania

Regulamin_Zjazd Koła Przewodników_2016

Program zebrania_Koło Przewodników_8.12.2016

zgłoszenia_kandydata_delegat_kolo_klub

zgłoszenia_kandydata_władz_kolo_klub

     

 


Aktualności Koła – kliknij aby pobrać


 

Podczas Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 8 grudnia 2016 r.  dokonano wyborów nowych władz
Koła Przewodników Turystycznych PTTK im. Augusta Czarnynogi w Chorzowie:

Zarząd Koła

1 Adam Lapski Prezes Zarządu
2 Beata Herman Skarbnik Zarządu
3 Jerzy Wrodarczyk Sekretarz Zarządu
4 Michał Bożek Członek Zarządu
5 Tomasz Zocłoński Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna Koła

1 Marian Stefaniak Przewodniczący Komisji
2 Antonina Niedźwiedzka Członek Komisji
3 Sławomir Hanc Członek Komisji

Komisja Szkoleniowa Koła

1 Teodor Morcinek Przewodniczący Komisji
2 Teresa Szczęsny Członek Komisji
3 Jan Weber Członek Komisji

   

Patron Koła Przewodników Turystycznych – pobierz dokument

Informację o historii koła Przewodników Turystycznych – pobierz dokument

Biuletyn turystyczny – pobierz dokument