Aktualności Koła Przewodników


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Przewodników Turystycznych im. Augusta Czarnynogi Oddziału PTTK w Chorzowie zawiadamia, że zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Koła z dnia 23.11.2013 r. wybory delegatów na Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK (KKPT PTTK) oraz delegatów na Wojewódzką Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK (WKPT PTTK) odbędą się 14 grudnia 2017 r., o godz. 17:00 (pierwszy termin), o godz. 17:30 (drugi termin) w siedzibie Oddziału tj. Chorzów, ul. Floriańska 42/1. Informujemy jednocześnie, że czynne prawo wyborcze mają przewodnicy z opłaconą aktualną składką członkowską PTTK.

Uchwała 273/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK

Zasady działania samorządu przewodników turystycznych

Ordynacja Wyborcza

Porządek Obrad wyborów do WSPT

Regulamin Zebrania wyborczego delegatów na WKSPT 2017

Uchwały XIX Walnego Zjazdu PTTK

Zgłoszenia kandydata na delegata do KKPT

Zgłoszenia kandydata na delegata do WKPT

 

 


Plan spotkań przewodnickich na II półrocze 2017 r.

 

Termin

Temat spotkania

Odpowiedzialny

14.09.

Spotkanie organizacyjne

Zarząd Koła

28.09.

Związki Karola Miarki z Chorzowem

Adam Lapski

12.10.

Miasta hanzeatyckie Niemiec i Polski

Sławomir Hanc

26.10.

Islandia

Helena Witkowska

04.11.

Pielgrzymka Przewodników PTTK do Piekar Śląskich

Samorząd/Zarząd Koła

09.11.

Msza św. za zmarłych przewodników – kościółek św. Wawrzyńca, godz. 18:00

Zarząd Koła

23.11.

Ślady inkwizycji w Górach Opawskich

Andrzej Niechoj / Józef Koj

14.12.

Spór o Morskie Oko na przełomie XIX i XX wieku

Michał Bożek

21.12.

Spotkanie „Wigilia Przewodnicka”

Zarząd Koła