Aktualności Koła Przewodników

 


Biuletyn Turystyczny Koła Przewodników

 

 


KALENDARZ SPOTKAŃ przewodnickich na I półrocze 2018 roku

 

Data

Temat spotkania

Organizator/

Prowadzący

11.01.2018

Spotkanie opłatkowe w Wydziale teologicznym UŚ

Samorząd PT

25.01.2018

Mój mały Szlak Beskidzki

Grzegorz Sówka

8.02.2018

500-lecie Reformacji

Teodor Morcinek

22.02.2018

Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego
– spotkanie z władzami miasta Chorzów

Aleksander Franiasz

Adam Lapski

8.03.2018

Symbolika krzyża w życiu człowieka

Mirosław Nawrocki

22.03.2018

Atrakcje turystyczne Pogórza Ciężkowickiego
i okolic

Maria Śliwa

12.04.2018

Ekologia

Marian Stefaniak

26.04.2018

Ukraińska Powstańcza Armia – struktura
i organizacja w terenie uprawnień

Jacek Przyłucki

10.05.2018

Drewniany kościółek ewangelicki w chorzowskim skansenie

Adam Lapski

24.05.2018

Korea Południowa i Tajwan

Tomasz Zocłoński

14.06.2018

Mniejszość polska na Zaolziu

Michał Bożek

28.06.2018

Podsumowanie I półrocza

Zarząd Koła

 

 


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Koła Przewodników Turystycznych im. Augusta Czarnynogi Oddziału PTTK w Chorzowie zawiadamia, że zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Koła z dnia 23.11.2013 r. wybory delegatów na Krajową Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK (KKPT PTTK) oraz delegatów na Wojewódzką Konferencję Przewodników Turystycznych PTTK (WKPT PTTK) odbędą się 14 grudnia 2017 r., o godz. 17:00 (pierwszy termin), o godz. 17:30 (drugi termin) w siedzibie Oddziału tj. Chorzów, ul. Floriańska 42/1. Informujemy jednocześnie, że czynne prawo wyborcze mają przewodnicy z opłaconą aktualną składką członkowską PTTK.

Uchwała 273/XVIII/2017 Zarządu Głównego PTTK

Zasady działania samorządu przewodników turystycznych

Ordynacja Wyborcza

Porządek Obrad wyborów do WSPT

Regulamin Zebrania wyborczego delegatów na WKSPT 2017

Uchwały XIX Walnego Zjazdu PTTK

Zgłoszenia kandydata na delegata do KKPT

Zgłoszenia kandydata na delegata do WKPT

 

 


Plan spotkań przewodnickich na II półrocze 2017 r.

 

Termin

Temat spotkania

Odpowiedzialny

14.09.

Spotkanie organizacyjne

Zarząd Koła

28.09.

Związki Karola Miarki z Chorzowem

Adam Lapski

12.10.

Miasta hanzeatyckie Niemiec i Polski

Sławomir Hanc

26.10.

Islandia

Helena Witkowska

04.11.

Pielgrzymka Przewodników PTTK do Piekar Śląskich

Samorząd/Zarząd Koła

09.11.

Msza św. za zmarłych przewodników – kościółek św. Wawrzyńca, godz. 18:00

Zarząd Koła

23.11.

Ślady inkwizycji w Górach Opawskich

Andrzej Niechoj / Józef Koj

14.12.

Spór o Morskie Oko na przełomie XIX i XX wieku

Michał Bożek

21.12.

Spotkanie „Wigilia Przewodnicka”

Zarząd Koła