Władze oddziału


Władze Oddziału

Tomasz Zocłoński             Prezes Zarządu Oddziału – (nr. tel. 501-171-373)

Lapski Adam                      Wiceprezes Zarządu Oddziału

Osadnik Aleksandra          Sekretarz Zarządu Oddziału

Centkowska Izabela          Skarbnik Oddziału

Hadaś Piotr                        Członek Zarządu Oddziału

Nawrocki Mirosław            Członek Zarządu Oddziału

Śliwa Maria                        Członek Zarządu Oddziału

Walter Wojciech                Członek Zarządu Oddziału

 

Sąd Koleżeński

Jan Weber                          Przewodniczący – (nr. tel. 600-608-470)

Jadwiga Palowska             Członek Sądu

Krzysztof Latkowski           Członek Sądu

 

Komisja Rewizyjna

Mirosław Majewski             Przewodniczący

Stanisław  Góra                  Członek Komisji

Beata Herman                    Członek Komisji