«

»

Lip 13

Zapraszamy na XXV Jubileuszowy Rajd Rodzin Chorzowskich


Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze     

Oddział w Chorzowie

41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1

NIP 627 – 001 – 20 – 51

tel. 32 771 99 74; email: oddzial@chorzow.pttk.pl; www.chorzow.pttk.pl


 

XXV Jubileuszowy

Rajd Rodzin Chorzowskich

 

CHORZÓW 2020

6 września 2020 r. (niedziela)

 

 

Tegoroczny Jubileuszowy XXV Rajd Rodzin Chorzowskich ze względu na warunki epidemiczne obowiązujące w kraju związane z koronawirusem COVID-19 będzie miał formę gry terenowej na terenie Chorzowa, a zwłaszcza Parku Śląskiego.

Każdy z uczestników na starcie rajdu (Rynek przy Urzędzie Miasta, w godz. 9:00 – 10:00) otrzyma specjalną kopertę z indywidualnym numerem startowym, w której znajdzie materiały niezbędne do gry. Grę można realizować indywidualnie lub rodzinnie, liczy się efekt końcowy i dotarcie na metę rajdu (meta czynna od godz. 12:30, teren skansenu w Chorzowie, szczegóły gry w regulaminie rajdu). Po przybyciu na metę rajdu uczestnicy oddają w wyznaczonym punkcie przy wejściu do skansenu indywidualną kartę gry, która uczestniczy w losowaniu nagród. Uczestnik rajdu nie ma obowiązku realizacji zadań objętych grą, wówczas indywidualnie dociera na metę rajdu. W tym przypadku jego karta gry nie bierze udziału w losowaniu nagród.

 

Koszt uczestnictwa:       10 zł/os.


 Świadczenia:

 

  • ubezpieczenie
  • wstęp do skansenu
  • pamiątka rajdowa
  • pieczątka rajdowa
  • ciepły posiłek na mecie
  • dodatkowe konkursy, gry z nagrodami (wyłącznie dla dzieci do 13 roku życia)
  • nagrody dla najliczniejszej rodziny (zgodnie z Regulaminem)

 

 

Miejsce zapisów na Rajd:

 

PTTK Oddział Chorzów  – Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki
ul. Floriańska 42/1 poniedziałek – piątek 9.00-17.00, tel. 32 771 99 74

       

Termin zapisów:     do  30 sierpnia 2020 r. lub do zapełnienia list uczestników

 

Uwaga: ze względów na obecne przepisy epidemiczne na listę zapisanych zostanie jedynie 150 osób. Pozostałe osoby będą zapisywane na listy rezerwowe. W przypadku możliwości zwiększenia liczby uczestników, osoby z listy rezerwowej zostaną o tym powiadomione telefonicznie. Jednocześnie informacja taka zostanie podana niezwłocznie na naszej stronie internetowej.


Meta Rajdu:                 

Muzeum – Górnośląski Park Etnograficzny

Chorzów, Parkowa 25

(wejście główne od strony al. Harcerskiej w Parku Śląskim)

 

 

Przebieg organizacji Mety:

 

12:30                         przyjmowanie uczestników na mecie rajdu

13:00 – 15:00           posiłek

13:30 – 14:30           konkurs, gry i zabawy (wyłącznie dla dzieci do 13 roku życia)

13:30 – 15:00           prezentacja muzyczna zespołów na scenie

15.30 – 16:00           wręczenie dyplomów, nagród i zakończenie Rajdu


Wpłaty za uczestnictwo w rajdzie dokonać można bezpośrednio gotówką przy zapisie w kasie Oddziału PTTK Chorzów lub na konto Oddziału PTTK Chorzów numer:
70 1940 1076 3077 9167 0000 0000 Credit Agricole Bank S.A.  (po potwierdzeniu telefonicznym wolnego miejsca na rajdzie). Przy wpłacie na konto należy umieścić dopisek „XXV RRCH 2020”. Zgłoszenie telefoniczne rezerwowane będzie przez 4 dni robocze od zgłoszenia. Brak wpłaty po tym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników.

Wszystkich uczestników XXV Jubileuszowego  Rajdu Rodzin Chorzowskich obwiązuje REGULAMIN, który dostępny jest w biurze Oddziału PTTK  w Chorzowie i na stronie www.chorzow.pttk.pl

 

 

ZAPRASZAMY!

 

 

RAJD DOFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW

URZĘDU MIASTA CHORZÓW