«

»

Lut 19

XXXI Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK


XXXI Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK

 odbędzie się w terminie 12-14 maja 2017 r.

załaczniki do pobrania

Program spływu Nidą

Informacje organizacyjne, odpłatność

Regulamin porządkowy trasy rowerowej